Single Parent Action Network
Empowering – Connecting – Campaigning

Support in Somali language

Caawida waalidka oo Somali ah

Suad Yusuf waxey kula diyaar tahay caawimada waalidka oo Somali ah. Caawimadan waxaa ka mid ah: in si khaas ah lagula eego baahida (1:1), in waraaqaha lagu fasiro ama lagu fahan siiyo, in laguu turjumo, in formamka lagula buuxiyo. in tilmaamo iyo wargalin laga siiyo xafiisyada aad u baahan tahay, in lagu raaco oo laguu hadlo iyo in waliba laguu qoro waxii waraaqa ah eed u baahan tahay.

Suad waxaa la heli karaa maalmahan: Salaasa, Khamiis iyo Jimco, 9:30 – 15:30. Waxaad kala soo xidhiidhi kartaa telefankan: 01179554055 ama email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referral form

Parenting support in Somali language

Our Somali speaking Parent Support worker, Suad Yusuf, is able to offer parents 1:1 support, advocacy, information, and help to access other specialist services. She can also help parents to understand correspondence, fill out forms and write letters.

Suad works part-time, usually on Tuesdays, Thursdays and Fridays. You can call her on 0117 9554055 or send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.